Om JefTech

JefTech bildades 2002 som ett specialistföretag inom området Märkning, Streckkodsteknik och Transportadministration.

Företagets huvudprodukter är TSC's skrivare, streckkodsläsare, transportetiketter samt konsulting

Vår styrka ligger i en bred erfarenhet efter många år i branschen och kunskap om skrivare, etiketter, programmering, streckkoder och transportsystem.

Förutom försäljning av hårdvara, kan vi även erbjuda våra kunder hjälp med att se över företagets hela kedja, från inköp av produkter för att skapa märkning, till färdig informationsbärare. Vi erbjuder även hjälp med utbildning och service.