Garanti

Skrivare

TAIWAN SEMICONDUCTORS garanti till kund gäller vid normal användning och service av skrivare (med undantag av skrivhuvud).

Kund som köper TSC skrivare skall vara garanterad en felfri funktion pga. fabrikationsfel under 24 månader (2 år). Detta gäller följande modeller: TDP-225, 225D, 225W/TTP-245C/TTP-343C/TDP-247/TDP-345 Plus/TTP-247/TTP-345/TTP-246M PLUS/TTP-344M PLUS/TTP-2410M/TTP-346M/TTP-644M/TTP-384M/M23, garantin gäller fr o m med leveransdag från Nordic Printers AB.

Utbytbara delar såsom skrivhuvud, etiketter och färgband omfattas inte av denna garanti. Garantin täcker inte utrustning eller delar som har använts på felaktigt sätt eller använt för andra ändamål än vad produkten är tillverkad för. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.

Termo/Skrivhuvud

Garantin på termohuvud som levereras med skrivare är begränsad till 12 månader eller 25 km, vilket som uppkommer först. För termohuvud som köps som reservdel är garantin begränsad till 3 månader. Garantin gäller endast om produkten sköts enligt anvisningar och regelbunden rengöring sker med av Nordic Printers godkänt rengöringsmaterial. Mekanisk åverkan täcks inte av garantin i något fall. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.

Automatisk Sax

Den automatiska saxen är avsedd för att klippa i etikettmedia utan lim. Garantin på automatisk sax är begränsad till 3 månader från leverans. Garantin gäller endast om produkten sköts enligt anvisningar och regelbunden rengöring sker med av Nordic Printers godkänt rengöringsmaterial. Mekanisk åverkan täcks inte av garantin i något fall. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.

Portabelt tangentbord KP-200 & Smart tangentbord KU-007 plus serie

Garantin för portabelt/smart tangentbord är begränsat till 12 månader från leverans. Garantin täcker inte utrustning eller delar som har använts på felaktigt sätt eller använt för andra ändamål eller i andra miljöer än vad produkten är tillverkad för. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.

Scanners

Garantin för scanners är 60 månader från leverans. Garantin täcker inte utrustning eller delar som har använts på felaktigt sätt eller använt för andra ändamål eller i andra miljöer än vad produkten är tillverkad för. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.

Extern Nätverksadapter & Extern Trådlös nätverksadapter

Garantin för Nätverksadaptrar är begränsad till 24 månader från leverans. Garantin täcker inte utrustning eller delar som har använts på felaktigt sätt eller använt för andra ändamål eller i andra miljöer än vad produkten är tillverkad för. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.

Labelmate Upprullare & Dispensers

Garantin för Upprullare MC-10, MC-11 & CAT-2 m fl är begränsad till 60 månader från leverans.

Garantin för Dispensers LD-100/200, LD100RS/200RS m fl är begränsad till 36 månader från leverans.

Garantin täcker inte utrustning eller delar som har använts på felaktigt sätt eller använt för andra ändamål eller i andra miljöer än vad produkten är tillverkad för. Vid icke auktoriserad utförd service gäller ej garantin.